reede, 27. oktoober 2017

Jaak Tomberg


Sügiskoolis esineb Jaak Tomberg ettekandega "Ba(udri)llard ja mudelite implosiivne ajajärk".

Essees “Simulaakrumid ja teaduslik fantastika” võtab Jean Baudrillard põgusalt kokku teisenemise, mille on viimase viiesaja aasta jooksul läbi teinud varamoodne utoopiline kujutamislaad. Tema visandit põhistab mõte “reaalse” ja “imaginaarse” vahelise distantsi järk-järgulisest vähenemisest: varamoodsate utoopiate ajastul olevat see distants maksimaalne, teadusliku fantastika ajastul aga juba väiksem ning simulaakrumide ajastul (ehk “mudelite implosiivsel ajajärgul”) puuduvat sootuks. Teadusulme saatust sellel viimasel ajajärgul armastas Baudrillard näitlikustada inglise kirjaniku J. G. Ballardi 1970ndate aastate loominguga, mis tekitas teadusulmelist võõritust, ilma et see sisaldanuks teadusulmelisi temaatilisi motiive. Oma ettekandes uurib Tomberg, millised võiksid olla Baudrillardi teooria implikatsioonid nüüdisajal, mil ajalooline tegelikkus paistab mitmes mõttes teadusulmet ületavat. Kas Baudrillardi “mudelite implosiivne ajajärk” on lihtsalt provokatiivne hüpotees või saab seda kasutada tööriistana nüüdiskultuuri- ja kirjanduse allhoovuste paremaks kognitiivseks kaardistamiseks?

Jaak Tomberg on kirjandusteadlane, kelle peamised uurimissuunad keskenduvad tegelikkuse ja fiktsiooni suhetele, fiktsiooni filosoofilisele mõtestamisele ja kultuuri ja teksti suhetele. Ta on Eesti Kirjandusmuuseumi teadur ja Tartu Ülikooli õppejõud. Lisaks teadustööle on Tomberg tõlkinud ilukirjandust ja kirjandusteooriat, kirjutanud näidendeid ja kirjanduskriitikat. 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar